Booking af stande

Booking af stande

Grundet overvældende interesse kan vi nu melde udsolgt på stande. Der er derfor lukket for standtilmelding.

Herunder følger en del praktiske bemærkninger henvendt til standholdere.

 

Tid og sted

Lørdag 15. september kl. 10-18 og søndag 16. september kl. 10-16.

 

Priser og størrelser

Der er tre standstørrelser:

Stor: 8x3 / 4x6 meter, 3000 kr. UDSOLGT

Mellem: 4x3 meter, 1500 kr. UDSOLGT

Lille: 2x2,5 meter, 750 kr. UDSOLGT

Priserne er eksklusiv moms.
 

Faktura for standbetaling fremsendes til standholderne af Esbjerg Kommuens Bibliotekers administration senest en måned før Fantasyfestivalen.

 

Muligheder for udstyr

Standholdere får stillet borde og stole til rådighed, samt strøm efter ønske. Alt andet udstyr skal standholderne selv medbringe. Dette gælder også forlængerledninger.

 

Betingelser

Fantasyfestivalen fokus er fantasy, og det er vigtigt for os, at standene udviser et samlet billede af fantasygenren. Det er derfor kun muligt at booke en stand, hvis standens indhold har relation til fantasygenren, det være sig i form af bøger, rollespilsaktikler, merchandise, spil eller andre relaterede fantastiske genrer som for eksempel horror. Stande, hvis indhold falder udenfor det overordnede fantasytema, kan kun bookes, hvis der er ledige pladser tilbage.
Det er et krav fra Fantasyfestivalens side at standholderne er til stede på standen i hele messens åbningstid både lørdag og søndag. Standholderne bedes om ikke at pakke standen ned før messens slutning søndag. Det vil være muligt at stille op allerede fredag 15. september. Nærmere oplysninger om opsætning og nedtagning fremsendes inden Fantasyfestivalen sammen med diverse andre praktiske informationer.

 

Tilmelding

Standtilmelding foregår via mail til Fantasyfestivalen, fantasyfestival@esbjergkommune.dk